Formy prasownicze do gumy

Wytworzenie form prasowniczych do odlewania gumy to dość pracochłonny i technologicznie złożony proces, który wymaga szczególnego przygotowania i kwalifikacji całego zespołu specjalistów. Ustawiacie maszyn CNC, konstruktorzy i projektanci to tylko krótka lista personelu, który ma zostać zaangażowany do produkcji form prasowniczych. Pracownicy firmy „Forma-Plus” to inżynierowie o wysokich kwalifikacjach, którzy posiadają bogate doświadczenie pracy w zakresie projektowania i wytwarzania stempli i form prasowniczych o różnym poziomie złożoności. W celu zagwarantowania sobie wysokiego poziomu precyzyjności wyrobu gotowego Państwo z pewnością powinni zamówić formę prasowniczą do odlewania gumy właśnie u nas.

Przykładem produktu końcowego

Techniczne przygotowanie produkcji (TPP) form prasowniczych do odlewania gumy

Należy stwierdzić, że obecnie przeróżne wyroby z gumy rozpowszechniły się na szeroką skalę: można odnaleźć ich w życiu codziennym oraz w różnych branżach produkcji przemysłowej. Z tego powodu nie ulega wątpliwości to, że formy prasownicze do odlewania gumy będą jeszcze potrzebne przez długi czas.

Do otrzymania form prasowniczych konieczne jest przejście trzech następujących etapów technicznego przygotowania produkcji (TPP):

 • badanie stanu rynku i określenie kategorii potrzebnej formy prasowniczej do otrzymania wyrobu końcowego;
 • projektowanie form prasowniczych do wyrobów z gumy z zastosowaniem nowoczesnych systemów informatycznych projektowania zautomatyzowanego (SPZ). Najbardziej popularne SPZ do projektowania i budowy modeli trzójwymiarowych form prasowniczych: Unigraphics NX i AutoCAD;
 • przeprowadzenie inżynierskiej analizy wytrzymałości (budowa sieci elementów skończonych);
 • sporządzenie zbioru dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej (DKT) i specyfikacji;
 • ustawienie maszyn CNC, organizacja produkcji zgodnie ze zbiorem DKT;
 • utylizacja odpadów i produktów wadliwych.

Firma „Forma-Plus” dysponuje wszytskimi zasobami technicznymi i oprogramowaniem do organizacji jakościowego procesu projektowania i wytwarzania form prasowniczych do odlewania gumy.

Zamówienie form prasowniczych do gumy u nas zagwarantuje Państwu jakość wyrobów gotowych.

Formy prasownicze do gumy różnią się w zależności od sposobów odlewania

Prasowanie tłoczne:

Prasowanie tłoczne to najbardziej rozpowszechniona metoda odlewania. Bierze ono początki w latach 1820. Odbywa się poprzez wymieszanie przed ogrzewaniem składnika kauczukowego określonej wagi i objętości, który jest doprowadzany do otwartej komory formy prasowniczej. Gniazdo się zamyka i formę wypełnia się ciśnieniowo na prasie hydraulicznej. Pod prasą plastyczna guma przybiera kształtu komory. Ogrzewanie płyt prasy regulowane jest do reakcji chemicznej, którą nazywa się zszywanie i która przyczynia się do wulkanizacji kauczuku.

Zalety formowania tłocznego:

 • Przystępne ceny form
 • Niewystarczająca ilość tłoczywa zostaje odrzucona
 • Preferowana opcja dla dużych przedmiotów
 • Jest odpowiednie dla elementów długoterminowych

Wady takiego odlewania

 • Czas na załadowanie i właśnie proces są krótsze
 • Detale wymagają trwałego procesu wykończeniowego
 • Spoiny prasownicze elementów są większe i mogą pociągnąć za sobą ewentualne problemy jakościowe.

 Odlewanie z przymusowym doprowadzeniem surowca

Takie odlewanie stanowi kontynuowanie formowania tłocznego, jednakże obejmuje również systemy do odlewania wtryskowego. Wykorzystuje się go do procesów, które wymagają dłuższych cyklów produkcyjnych w porównaniu do zwykłego formowania. Podstawowa różnica między tłoczeniem i wyciskaniem opiera się na tym fakcie, że niezastygnięty kauczuk, który znajduje się w komorze, reguluje się do całkowitego wypełnienia formy gumowej za pomocą niewielkich otworów (kanałów).

Zalety prasowania przetłocznego

 • Krótszy cykl produkcyjny
 • Doprowadzenie do spojenia i czas wypełnienia zmniejszają się wskutek tego, że przed wulkanizacją nie trzeba oddzielnie wypełniać przez kauczuk gniazdo formujące
 • Skraca się czas na dopracowanie produktów. Kanały są zamknięte dla doprowadzania ciekłej gumy, spoina prasownicza jest cieńsza
 • Forma prasownicza do gumy może zostać wykorzystana w zwykłych prasach bez konieczności posiadania sprzętu specjalistycznego.

Wady takiego odlewania

Wartość krystalizatora jest wyższa w porównaniu do wtryskowych form prasowniczych. Zużycie większej ilości tłoczywa w wyniku tego, że część go pozostaje w komorze i kanałach dodatkowych.

Odlewanie wtryskowe

Odlewanie wtryskowe przeprowadza się w specjalnie skonstruowanej do tego prasie formującej. W tym samym czasie prasa się zamyka i tworzą się zamki. Ciekły kauczuk uprzednio ogrzewa się przed wtryskiwaniem do komory, w której uzyskuje elastyczność i ułatwia się przepływ gumy do komory przez system wtryskiwacza. To wraz z siłą zamykania i wtryskiwania stwarza wysokie temperatury suszenia, skracając cykl produkcyjny.

Zalety odlewania wtryskowego

 • Cykl produkcyjny w porównaniu do dwóch pozostałych metod jest krótszy dzięki większemu ciśnieniu podczas odlewania i suszenia
 • Zwiększenie wydajności, co zmniejsza koszty jednostkowe
 • Wysokie ciśnienie podczas zamknięcia sprawią, że spoiny prasownicze są cieńsze w porównaniu do pozostałych metod

Wady odlewania wtryskowego

 • Korzystne w razie wykorzystania do produkcji dużych ilości produktów z gumy
 • Wartość surowca jest istotnie wyższa w porównaniu do pozostałych metod
 • Ten proces nie spełnia wszystkich wymogów do zastygnięcia

Aby wykonać formę do gumy