Formy prasownicze do odlewania tworzyw sztucznych

mold_for_plastic

Tworzywa sztuczne i plastik są obecnie bardzo szeroko stosowane praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Do zorganizowania własnej produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych oprócz wysokotechnologicznych narzędzi i sprzętu konieczne jest posiadanie właściwych form prasowniczych do ciśnieniowego odlewania tworzyw sztucznych. Firma „Forma-Plus” oferuje swoim klientom nabycie form prasowniczych za najbardziej korzystną cenę.

Firma „Forma-Plus” to wysoka jakość i klasa precyzyjności formy prasowniczej

W celu zamówienia formy prasowniczej do odlewania tworzyw sztucznych Państwo koniecznie powinni zwrócić się do nas.

Wśród pozostałych firm zajmujących się styczną dziedziną produkcji nas korzystnie wyróżniają następujące aspekty:

  • projektowanie formy prasowniczej do wyrobów z tworzyw sztucznych wykonywane jest z zastosowaniem СAD wysokiego poziomu, które umożliwiają przeprowadzenie analizy wytrzymałości gotowej formy prasowniczej;
  • ciągła kontrola jakości dokumentacji konstrukcyjnej na każdym etapie technologicznego przygotowania produkcji;
  • zespół naszych pracowników tworzą konstruktorzy i projektanci o wysokich kwalifikacjach, posiadający umiejętność pracy w różnych systemach projektowania zautomatyzowanego, w tym Unigraphics NX i AutoCAD;
  • wytwarzanie formy prasowniczej odbywa się przy użyciu nowoczesnych, wysokotechnologicznych narzędzi i sprzętu, co zapewnia wysoką precyzyjność gotowych wyrobów;
  • dysponujemy własnymi maszynami CNC, obsługiwanymi przez doświadczonych operatorów;
  • udzielenie gwarancji na gotową formę prasowniczą do odlewania tworzyw sztucznych.

W celu złożenia zlecenia na wytworzenie formy prasowniczej do wyrobów z tworzyw sztucznych Państwu wystarczy zadzwonić do nas pod jeden z naszych numerów kontaktowych. Do kompetencji naszych specjalistów należą wszystkie sprawy dotyczące terminów produkcji form prasowniczych i technologii wytwarzania, wartości robót, sposobów i systemów płatności, warunków dostawy gotowego zlecenia.

Szukamy indywidualne podejście do każdego klienta: idywidualnie uzgadnia się cenę, wielkość partii i terminy wytworzenia.

Nabycie formy prasowniczej do odlewania tworzyw sztucznych od firmy „Forma-Plus” to gwarancja wysokiej jakości gotowego wyrobu.

Dołożymy wszelkich starań, by Państwo zostali zadowoleni z serwisu naszej obsługi i terminów wytworzenia.

mold_for_plastic2

Formy prasownicze do odlewania tworzyw sztucznych