Stemple do tłoczenia blach na zimno

IMG_2125_s

Tłoczenie blach metalowych na zimno to wysokotechnologiczny proces, wykorzystywany do obróbki sićnieiowej metalu, przy tym półfabrykat ulega zniekształceniu mechanicznemu i przybiera kształtu stempla. Obecnie technologia tłoczenia blach na zimno ciągle się rozwija. Dzięki temu pojawia się możliwość wytwarzania produktów o bardzo różnym przeznaczeniu i złożoności (od prostych płaskich detali do dużych złożonych jednostek wykorzystywanych w różnych branżach przemysłu). Budownictwo okrętowe, przemysł motoryzacyjny i lotniczy to tylko krótka lista gałęzi produkcji, w których nie da się wyeliminować zastosowania technologii tłoczenia blach na zimno. Jednakże do jakościowej produkcji detali konieczne jest dokładne przygotowanie formy. Do kompetencji firmy „Forma-Plus” należą techniczne przygotowanie produkcji i wytwarzanie tłoczników do tłoczenia na zimno o wysokim poziomie precyzyjności.

Dlaczego Państwo powinni koniecznie zwrócić się do firmy „Forma-Plus” w celu wytworzenia tłocznika do tłoczenia na zimno

Istnieje szereg bezspornych zalet, które wyróżniają nas wśród innych firm w stycznym obszarze produkcji:

  • projektowanie tłoczników do tłoczenia na zimno realizowane jest w zautomatyzowanych systemach CAD/CAM/CAE, dzięki czemu osiąga się nadzwyczajną dokładność wymiarów modelu trójwymiarowego;
  • opracowanie zbioru dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej wykonywane jest przez projektantów o wysokich kwalifikacjach;
  • wytwarzanie tłocznika odbywa się przy użyciu nowoczesnych, wysokotechnologicznych narzędzi i sprzętu, co zapewnia wysoką precyzyjność gotowych wyrobów;
  • ustawiacze maszyn CNC posiadają duże doświadczenie pracy w zakresie wytwarzania tłoczników do tłoczenia na zimno;
  • udzielenie gwarancji na tłocznik do tłoczenia blach na zimno.

Państwo nie muszą dokładnie znać całą technologię projektowania i wytwarzania tłoczników do tłoczenia na zimno, żeby złożyć u nas zamówienie. Wystarczy zadzwonić do nas i udzielimy Państwu gruntowną konsultację dotyczącą dowolnych pytań. Do kompetencji naszych specjalistów należą wszystkie niuanse dotyczące technologii wytwarzania tłoczników, terminów projektowania i wytwarzania, sposobów i systemów płatności.

Państwo zostaną zadowoleni z serwisu naszej obsługi.